Links by Zoaquinwe are not liable for any use of our software.
if you feel you own the copyright to some of our content, e-mail us.
when you're offended by anything on this site, leave us alone
if you don't want us linking to your page, e-mail us yet again.helaas zijn de plaatjes nog niet klaar, en de text ook niet.
dat geldt dus ook voor de vormgave.

Periodiek Internetsysteem


Laat uw geest eens uitwaaien met behulp van het plaatjeskliksysteem.
Let your mind wander as you experience the picture click system.

Ook Chriets goede vriend Andries heeft hier een belangrijke rol.

Big Bang Bunk


Lees hoe het uitdijend heelal Amerikanen zekerheid verschaft
See why the expanding universe constitutes security for the American establishment

Op Kurt Johmanns homepage vind je zijn doelstellingen en meer artikelen inclusief een pseudo-wetenschappelijk 345kb boekwerk over de ware identiteit van de illusie die we leven noemen. Het geheel lijkt een overdosis aan paranoia gefundeerd op wat kennis van zaken. Een enge pagina.

de Hun van de Dag


kijk hier elke dag even om het maar niet te missen!

"April 8: Andries sent this Asian girl" (porn) as found on thehun.net

Andries Knevel stelde ons op de hoogte van deze hoge resolutieserie; (porno)